Co + NaOH Ø

Tato reakce za normálních podmínek neprobíhá, protože Na je reaktivnější než Co. Reakce by měla jít obráceně:
Co + 2 NaOH Co(OH)2 + 2 Na