3 C + 2 As2O3 3 CO2 + As4

Toto je oxidačně-redukční (redox) reakce:

4 AsIII + 12 e- 4 As0 (redukce)

3 C0 - 12 e- 3 CIV (oxidace)

As2O3 je oxidační činidlo, C je redukční činidlo.

Reaktanty:

 • C
  • Názvy: Elektrovodivé saze zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
 • As2O3Oxid arsenitý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Utrejch zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Utrých zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Arsenik zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Otrušík zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Vzhled: Bílá pevná látka zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28

Produkty:

 • CO2Oxid uhličitý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Karbid dioxid zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Kyselina dioxy-karbanoxylová zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Suchý led (pevný) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Vzhled: Bezbarvá plynná látka bez zápachu zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • As4