Ba(NO3)2 + Na2(SO4) Ba(SO4) + 2 Na(NO3)

Reaktanty:

  • Ba(NO3)2Dusičnan barnatý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
    • Další názvy: Ba(NO3)2 zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
    • Vzhled: Bílý prášek nebo krystalky zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Na2(SO4)

Produkty:

  • Ba(SO4)
  • Na(NO3)