Al2(CO3)3 3 CO2 + Al2O3

Reaktanty:

 • Al2(CO3)3
  • Názvy: Uhličitan hlinitý zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-03, Al2(CO3)3 zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-03

Produkty:

 • CO2Oxid uhličitý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Karbid dioxid zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Kyselina dioxy-karbanoxylová zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Suchý led (pevný) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Vzhled: Bezbarvá plynná látka bez zápachu zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • Al2O3Oxid hlinitý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Alumina zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Kysličník hlinitý zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Al2O3 zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Vzhled: Bílý krystalický prášek zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28