3 C + Na2Cr2O7 3 CO + Cr2O3 + Na2O

这是氧化还原反应:

3 C0 - 6 e- 3 CII (氧化)

2 CrVI + 6 e- 2 CrIII (还原)

C还原剂, Na2Cr2O7氧化剂.

反应物:

 • C
  • 名称: 碳煙 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
 • Na2Cr2O7
  • 名称: 重铬酸钠 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02

产物:

 • COCarbon monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化碳 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 无色无味气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Cr2O3Chromium(III) oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 三氧化二铬 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化铬(III) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化鉻(III) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
 • Na2OSodium oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氧化钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, Na2O 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06