4 NaOH + 3 Ag2IO + 2 CrIII(OH)3 5 H2O + 2 Na2CrVIO4 + 6 Ag0

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): NaOH je báza, Cr(OH)3 je kyselina.

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

6 AgI + 6 e- 6 Ag0 (redukcie)

2 CrIII - 6 e- 2 CrVI (oxidace)

Ag2O je oxidačné činidlo, Cr(OH)3 je redukčné činidlo.