3 NaNO2 + 2 K2CrO4 + 5 H2SO4 3 NaNO3 + Cr2(SO4)3 + 2 K2SO4 + 5 H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): K2CrO4 je báza, H2SO4 je kyselina.

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

3 NIII - 6 e- 3 NV (oxidace)

2 CrVI + 6 e- 2 CrIII (redukcie)

NaNO2 je redukčné činidlo, K2CrO4 je oxidačné činidlo.

Reaktanty:

  • NaNO2
    • Názvy: Dusitan sodný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
    • Vzhľad: Biele alebo mierne žlté kryštály zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • K2CrO4
    • H2SO4
      • Názvy: Kyselina sírová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07

    Produkty:

    • NaNO3
      • Názvy: Dusičnan sodný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
    • Cr2(SO4)3
      • K2SO4
        • Názvy: Síran draselný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Sulfát draselný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Draselná soľ kyseliny sírovej zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, K2SO4 zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
        • Vzhľad: Biela práškovitá alebo kryštalická látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
      • H2O