NaHCO3 + CH2(COOH)2 CH3COONa + H2O + 2 CO2

Reaktanty:

 • NaHCO3
  • Názvy: Hydrogénuhličitan sodný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, E500 zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Jedlá sóda zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • CH2(COOH)2

Produkty:

 • CH3COONa
  • Názvy: Octan sodný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, E262i zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, E 262i zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • H2O
  • CO2
   • Názvy: Oxid uhličitý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
   • Vzhľad: Bezfarebný plyn zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28