Na2B4O7 (aq) + 2 HCl (aq) + 5 H2O (l) 4 H3BO3 (aq) + 2 NaCl (aq)

Reaktanty:

  • Na2B4O7
    • HCl
      • Názvy: Kyselina chlorovodíková zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Kyselina soľná zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Chlorovodík zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
      • Vzhľad: Bezfarebná kvapalina zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
    • H2O

      Produkty:

      • H3BO3
        • NaCl
          • Názvy: Chlorid sodný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02