NH3 + HBr NH4Br

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): NH3 je báza, HBr je kyselina.