2 KMnO4 + 3 H2O2 + ? NaOH ? O2 + ? MnO2 + ? KOH + ? H2O

Chyba: Chyba pri výpočte koeficientov: Neexistuje jednoznačné riešenie