2 K2CrXIIO7 + 9 Na2SIVO3 + 5 H2SVIO4 Cr2III(SVIO4)3 + 2 K2SVIO4 + 9 Na2SVIO4 + 5 H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): Na2SO3 je báza, H2SO4 je kyselina.

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

9 SIV - 18 e- 9 SVI (oxidace)

2 CrXII + 18 e- 2 CrIII (redukcie)

Na2SO3 je redukčné činidlo, K2CrO7 je oxidačné činidlo.

Varovanie: Neznáma zlúčenina 'K2CrO7'