2 K2CrO4 + 2 CH3COOH K2Cr2O7 + 2 CH3COOK + H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): K2CrO4 je báza, CH3COOH je kyselina.

Reaktanty:

 • K2CrO4
  • CH3COOH
   • Názvy: Kyselina octová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07, Kyselina etánová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07, E260 zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07

  Produkty:

  • K2Cr2O7
   • CH3COOK
    • Názvy: Octan draselný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
   • H2O