5 K2C2IIIO4 + 2 KMnVIIO4 + 8 H2SO4 2 MnIISO4 + 6 K2SO4 + 10 CIVO2 + 8 H2O

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

2 MnVII + 10 e- 2 MnII (redukcie)

10 CIII - 10 e- 10 CIV (oxidace)

KMnO4 je oxidačné činidlo, K2C2O4 je redukčné činidlo.