HNO3 (aq) + NH3 (aq) NH4NO3 (aq)

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): HNO3 je kyselina, NH3 je báza.

Reaktanty:

 • HNO3
  • Názvy: Kyselina dusičná zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, HNO3 zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúčavka zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • NH3
  • Názvy: Amoniak zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Vzhľad: Bezfarebný plyn zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

 • NH4NO3
  • Názvy: Dusičnan amónny zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02