3 HI + Sc(OH)3 3 H2O + ScI3

Reaktanty:

  • HI
    • Názvy: Jodovodík zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
    • Vzhľad: Bezfarebný plyn štipľavého zápachu zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Sc(OH)3

Produkty:

  • H2O
    • ScI3