3 HClVIIO4 + 8 NIIO + 4 H2O 8 HNVO3 + 3 HCl-I

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

3 ClVII + 24 e- 3 Cl-I (redukcie)

8 NII - 24 e- 8 NV (oxidace)

HClO4 je oxidačné činidlo, NO je redukčné činidlo.