H2SO4 (aq) + 2 NaOH (aq) 2 H2O (l) + Na2SO4 (aq)

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): H2SO4 je kyselina, NaOH je báza.

Reaktanty:

 • H2SO4
  • Názvy: Kyselina sírová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
 • NaOH
  • Názvy: Hydroxid sodný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúh sodný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Kaustická sóda zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Vzhľad: Biela pevná látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

 • H2O
  • Na2SO4