H2SO4 (aq) + Ca(OH)2 (s) 2 H2O (l) + CaSO4 (s)

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): H2SO4 je kyselina, Ca(OH)2 je báza.

Reaktanty:

 • H2SO4
  • Názvy: Kyselina sírová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
 • Ca(OH)2
  • Názvy: Hydroxid vápenatý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Hasené vápno zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Vápenné mlieko zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Vzhľad: Biela pevná látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

 • H2O
  • CaSO4
   • Názvy: Síran vápenatý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02