H2SO3 + 2 KOH K2SO3 + 2 H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): H2SO3 je kyselina, KOH je báza.

Reaktanty:

 • H2SO3
  • Názvy: Kyselina siričitá zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • KOH
  • Názvy: Hydroxid draselný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúh draselný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Vzhľad: Biela tuhá látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

 • K2SO3
  • H2O