Cu + HCl Ø

Táto reakcia za normálnych podmienok neprebieha, keďže H2 je reaktívnejšie než Cu. Reakcia by mala ísť obrátene:
Cu + 2 HCl CuCl2 + H2