Co + NaOH Ø

Táto reakcia za normálnych podmienok neprebieha, keďže Na je reaktívnejšie než Co. Reakcia by mala ísť obrátene:
Co + 2 NaOH Co(OH)2 + 2 Na