CaO + SO3 CaSO4

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): CaO je báza, SO3 je kyselina.

Reaktanty:

 • CaO
  • Názvy: Oxid vápenatý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Pálené vápno zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, CaO zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Vzhľad: Biela tuhá látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
 • SO3
  • Názvy: Oxid sírový zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Vzhľad: Bezfarebný plyn zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

 • CaSO4
  • Názvy: Síran vápenatý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02