CaCO3 + 2 HCl CaCl2 + H2O + CO2

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): CaCO3 je báza, HCl je kyselina.