Ca3(PO4)2 + 3 Na2(SO4) 3 Ca(SO4) + 2 Na3PO4

Reaktanty:

  • Ca3(PO4)2
    • Názvy: Fosforečnan trivápenatý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, E341iii zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Na2(SO4)

Produkty:

  • Ca(SO4)
  • Na3PO4
    • Názvy: Fosforečnan trisodný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Trojsýtny fosforečnan sodný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, E339iii zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Fosforečnan sodný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02