Ca3(PO4)2 + 2 H2SO4 Ca(H2PO4)2 + 2 CaSO4

Reaktanty:

 • Ca3(PO4)2
  • Názvy: Fosforečnan trivápenatý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, E341iii zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • H2SO4
  • Názvy: Kyselina sírová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07

Produkty:

 • Ca(H2PO4)2
  • Názvy: Fosforečnan monovápenatý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, E341i zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • CaSO4
  • Názvy: Síran vápenatý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02