C6H5NO2 + 2 Fe + 6 HCl C6H5NH2 + 2 FeCl3 + 2 H2O

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

6 C-I + 6 e- 6 C-II (redukcie)

2 Fe0 - 6 e- 2 FeIII (oxidace)

C6H5NO2 je oxidačné činidlo, Fe je redukčné činidlo.

Reaktanty:

 • C6H5NO2
  • Názvy: Nitrobenzén zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • Fe
  • Názvy: Železo zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07, Fe zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
 • HCl
  • Názvy: Kyselina chlorovodíková zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Kyselina soľná zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Chlorovodík zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Vzhľad: Bezfarebná kvapalina zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

 • C6H5NH2
  • Názvy: Anilín zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Aminobenzén zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Benzénamín zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Fenylamín zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • FeCl3
  • Názvy: Chlorid železitý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Vzhľad: Žltohnedá až tmavohnedá hygroskopická práškovitá látka (tmavosť farby závisí od miery oxidácie kyslíkom) zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
 • H2O