5 C2IIIO42- + 2 MnVIIO4- + 16 H+ 10 CIVO2 + 2 (MnII)2+ + 8 H2O

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

2 MnVII + 10 e- 2 MnII (redukcie)

10 CIII - 10 e- 10 CIV (oxidace)

MnO4- je oxidačné činidlo, C2O42- je redukčné činidlo.