Au + H2SO4 Ø

Táto reakcia za normálnych podmienok neprebieha, keďže H2 je reaktívnejšie než Au. Reakcia by mala ísť obrátene:
2 Au + 3 H2SO4 Au2(SO4)3 + 3 H2