Al(OH)3 + 3 HBr AlBr3 + 3 H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): Al(OH)3 je báza, HBr je kyselina.

Reaktanty:

 • Al(OH)3
  • Názvy: Hydroxid hlinitý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • HBr
  • Názvy: Bromovodík zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Vzhľad: Bezfarebný plyn zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

 • AlBr3
  • Názvy: Bromid hlinitý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Vzhľad: Biela hygroskopická práškovitá alebo kryštalická pevná látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
 • H2O