2 Al(OH)3 (s) + 3 H2SO4 (aq) Al2(SO4)3 (aq) + 6 H2O (l)

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): Al(OH)3 je báza, H2SO4 je kyselina.

Reaktanty:

  • Al(OH)3
    • Názvy: Hydroxid hlinitý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • H2SO4
    • Názvy: Kyselina sírová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07

Produkty:

  • Al2(SO4)3
    • H2O