? e- + ? Cr2O72- + ? H+ ? Cr3+ + ? H2O2 + ? H2O

Chyba: Chyba pri výpočte koeficientov: Neexistuje jednoznačné riešenie