3 Zn0 + Na2SIVO3 + 8 HCl 3 ZnIICl2 + H2S-II + 2 NaCl + 3 H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): Na2SO3 je báza, HCl je kyselina.

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

SIV + 6 e- S-II (redukcie)

3 Zn0 - 6 e- 3 ZnII (oxidace)

Na2SO3 je oxidačné činidlo, Zn je redukčné činidlo.