3 Zn (s) + Na2SO3 (aq) + 8 HCl (aq) 3 ZnCl2 (aq) + H2S (g) + 2 NaCl (aq) + 3 H2O (l)

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): Na2SO3 je báza, HCl je kyselina.

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

SIV + 6 e- S-II (redukcie)

3 Zn0 - 6 e- 3 ZnII (oxidace)

Na2SO3 je oxidačné činidlo, Zn je redukčné činidlo.

Reaktanty:

 • Zn
  • Názvy: Zinok zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07, Zn zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
 • Na2SO3
  • Názvy: Siričitan sodný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • HCl
  • Názvy: Kyselina chlorovodíková zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Kyselina soľná zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Chlorovodík zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Vzhľad: Bezfarebná kvapalina zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

 • ZnCl2
  • Názvy: Chlorid zinočnatý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • H2S
  • Názvy: Sírovodík zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Sulfán zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Kyselina Sírovodíková zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Vzhľad: Bezfarebný plyn zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
 • NaCl
  • Názvy: Chlorid sodný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • H2O