6 SVO3- + Cr2VIO72- + 2 H+ 2 (CrIII)3+ + 6 SVIO42- + H2O

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

6 SV - 6 e- 6 SVI (oxidace)

2 CrVI + 6 e- 2 CrIII (redukcie)

SO3- je redukčné činidlo, Cr2O72- je oxidačné činidlo.