P2O5 + Ca(OH)2 + H2O Ca(H2PO4)2

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): P2O5 je kyselina, Ca(OH)2 je báza.