P2O5 + Ca(OH)2 + H2O Ca(H2PO4)2

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): P2O5 je kyselina, Ca(OH)2 je báza.

Reaktanty:

 • P2O5
  • Ca(OH)2
   • Názvy: Hydroxid vápenatý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Hasené vápno zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Vápenné mlieko zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
   • Vzhľad: Biela pevná látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • H2O

   Produkty:

   • Ca(H2PO4)2
    • Názvy: Fosforečnan monovápenatý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, E341i zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02