? P + ? HNO2 + ? H2O ? NO + ? H3PO4 + ? NO2

Chyba: Chyba pri výpočte koeficientov: Neexistuje jednoznačné riešenie