6 NaI-I + 2 Na2CrVIO4 + 8 H2SO4 5 Na2SO4 + 3 I20 + Cr2III(SO4)3 + 8 H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): Na2CrO4 je báza, H2SO4 je kyselina.

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

6 I-I - 6 e- 6 I0 (oxidace)

2 CrVI + 6 e- 2 CrIII (redukcie)

NaI je redukčné činidlo, Na2CrO4 je oxidačné činidlo.