NaHCO3 + HCl NaCl + CO2 + H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): NaHCO3 je báza, HCl je kyselina.