NaHCO3 + CH3COOH CH3COONa + CO2 + H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): NaHCO3 je báza, CH3COOH je kyselina.