NaHCO3 (aq) + CH3COOH (aq) CH3COONa (aq) + CO2 (g) + H2O (l)

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): NaHCO3 je báza, CH3COOH je kyselina.

V reakcii sa vyvíja plyn CO2.

Reaktanty:

 • NaHCO3
  • Názvy: Hydrogénuhličitan sodný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, E500 zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Jedlá sóda zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • CH3COOH
  • Názvy: Kyselina octová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07, Kyselina etánová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07, E260 zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07

Produkty:

 • CH3COONa
  • Názvy: Octan sodný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, E262i zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, E 262i zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • CO2
  • Názvy: Oxid uhličitý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Vzhľad: Bezfarebný plyn zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
 • H2O