3 Na2SIVO3 + K2Cr2VIO7 + 4 H2SVIO4 3 Na2SVIO4 + Cr2III(SVIO4)3 + K2SVIO4 + 4 H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): Na2SO3 je báza, H2SO4 je kyselina.

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

3 SIV - 6 e- 3 SVI (oxidace)

2 CrVI + 6 e- 2 CrIII (redukcie)

Na2SO3 je redukčné činidlo, K2Cr2O7 je oxidačné činidlo.