3 Na2S + 2 CrCl3 + 6 H2O 2 Cr(OH)3 + 3 H2S + 6 NaCl

Reaktanty:

  • Na2S
    • CrCl3
      • Názvy: Chlorid chromitý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
      • Vzhľad: Fialový prášok (bezvodný) | tmavozelené, zelené alebo fialové kryštály (hexahydrát) zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
    • H2O

      Produkty:

      • Cr(OH)3
        • H2S
          • Názvy: Sírovodík zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Sulfán zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Kyselina Sírovodíková zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
          • Vzhľad: Bezfarebný plyn zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
        • NaCl
          • Názvy: Chlorid sodný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02