Na2Cr2VIO7 + 3 K2SIVO3 + 4 H2SVIO4 Na2SVIO4 + Cr2III(SVIO4)3 + 3 K2SVIO4 + 4 H2O

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

3 SIV - 6 e- 3 SVI (oxidace)

2 CrVI + 6 e- 2 CrIII (redukcie)

K2SO3 je redukčné činidlo, Na2Cr2O7 je oxidačné činidlo.