Na2ICIVO3 + HCl Na21/2Cl + HCVO3

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): Na2CO3 je báza, HCl je kyselina.

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

2 NaI + e- 2 Na1/2 (redukcie)

CIV - 1 e- CV (oxidace)

Na2CO3 je oxidačné činidlo, Na2CO3 je redukčné činidlo.