Na2CO3 + HCl Na2Cl + HCO3

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): Na2CO3 je báza, HCl je kyselina.

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

2 NaI + e- 2 Na1/2 (redukcie)

CIV - 1 e- CV (oxidace)

Na2CO3 je oxidačné činidlo, Na2CO3 je redukčné činidlo.

Reaktanty:

  • Na2CO3
    • Názvy: Uhličitan sodný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Sóda zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • HCl
    • Názvy: Kyselina chlorovodíková zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Kyselina soľná zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Chlorovodík zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
    • Vzhľad: Bezfarebná kvapalina zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

  • Na2Cl
  • HCO3