NH4OH + HBr NH4Br + H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): NH4OH je báza, HBr je kyselina.