2 MnO2 + 2 NaCl + 4 H2SO4 Na2SO4SO4 + 2 MnSO4 + Cl2 + 4 H2O

Reaktanty:

 • MnO2
  • Názvy: Oxid manganičitý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Burel zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Vzhľad: Hnedočierna práškovitá látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
 • NaCl
  • Názvy: Chlorid sodný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • H2SO4
  • Názvy: Kyselina sírová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07

Produkty:

 • Na2SO4SO4
 • MnSO4
  • Názvy: Síran mangánatý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • Cl2
  • H2O