2 KNVO3 + Cr2IIIO3 + 2 KOH 2 KCrVO3 + 2 KNIIIO2 + H2O

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

2 NV + 4 e- 2 NIII (redukcie)

2 CrIII - 4 e- 2 CrV (oxidace)

KNO3 je oxidačné činidlo, Cr2O3 je redukčné činidlo.