2 KIVO3 + 5 Na2SIVO3 + H2SVIO4 5 Na2SVIO4 + I20 + K2SVIO4 + H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): Na2SO3 je báza, H2SO4 je kyselina.

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

5 SIV - 10 e- 5 SVI (oxidace)

2 IV + 10 e- 2 I0 (redukcie)

Na2SO3 je redukčné činidlo, KIO3 je oxidačné činidlo.