2 KI-I + K2MnVIO4 + 2 H2O I20 + MnIVO2 + 4 KOH

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

MnVI + 2 e- MnIV (redukcie)

2 I-I - 2 e- 2 I0 (oxidace)

K2MnO4 je oxidačné činidlo, KI je redukčné činidlo.