2 KCrIIIO2 + 8 KOH + 3 Br20 6 KBr-I + 2 K2CrVIO4 + 4 H2O

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

6 Br0 + 6 e- 6 Br-I (redukcie)

2 CrIII - 6 e- 2 CrVI (oxidace)

Br2 je oxidačné činidlo, KCrO2 je redukčné činidlo.