2 KCrIIIO2 + 3 KNVO3 + 2 KOH 3 KNIIIO2 + 2 K2CrVIO4 + H2O

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

3 NV + 6 e- 3 NIII (redukcie)

2 CrIII - 6 e- 2 CrVI (oxidace)

KNO3 je oxidačné činidlo, KCrO2 je redukčné činidlo.